POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ogólne zasady prywatności w witrynie internetowej

Korzystanie z witryny internetowej www.fomar.com.pl nie wymaga ujawniania tożsamości przez użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych, które standardowo zbieramy podczas korzystania użytkownika z witryn internetowych przedstawiamy poniżej.

1.   Administratorem Twoich danych osobowych jest

FOMAR POLAND SP. Z O.O.
UL. JANA PAWŁA II 26, 
05-250 SŁUPNO 
NIP:5252523378

2.   Możesz skontaktować się z nami wysyłając korespondencję na adres wskazany w punkcie 1 lub kierując e-mail na adres administration@fomar.com.pl Odpowiemy na Twoje pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie Twoje wątpliwości;

3.   Twoje dane przetwarzamy w celach marketingowych, ponieważ zapisałeś się do naszego newslettera za pośrednictwem  www.fomar.com.pl oraz ponieważ odwiedzasz naszą stronę internetową.

a.   Strona internetowa

Kiedy uzyskujesz dostęp do witryny internetowej www.fomar.com.pl, Twoja przeglądarka internetowa jest technicznie skonfigurowana do automatycznego przesyłania następujących danych („danych dziennika”) na nasz serwer internetowy. Dane te są następnie zapisywane w plikach dziennika:

Data dostępu
Godzina dostępu
Adres URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie
Pobrane pliki
Wielkość przesłanych danych
Typ i wersja przeglądarki
System operacyjny
Adres IP

Są to wyłącznie takie informacje, na których podstawie nie można zidentyfikować użytkownika. Te informacje są konieczne ze względów technicznych, aby poprawnie dostarczać zawartość żądaną przez użytkownika. Ich gromadzenie jest nieuniknionym aspektem korzystania z witryn internetowych. Dane dziennika są analizowane wyłącznie do celów statystycznych, aby poprawiać naszą witrynę i jej podstawową funkcjonalność.

b.   Pliki cookie

Używamy plików cookie i pikseli śledzących, aby gromadzić dane dotyczące korzystania z witryny przez użytkowników w celu dostosowania witryny do ich potrzeb. Gromadzenie takich danych o używaniu i tworzenie profilu używania jest przeprowadzane anonimowo przy użyciu ID pliku cookie. Tworzymy i przechowujemy takie profile używania wyłącznie jako anonimowe i nie łączymy ich z nazwą użytkownika ani innymi informacjami mogącymi ujawnić jego tożsamość takimi jak adres e-mail.

Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów lub infekowania wirusami komputera użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookie możemy uprościć nawigację i ułatwić prawidłowe wyświetlanie naszych witryn.

Każda witryna internetowa posiada własne oświadczenie dotyczące plików cookie, które umożliwia użytkownikowi uzyskanie informacji o konkretnych plikach cookie stosowanych w danej witrynie.

c.   Łącza do innych witryn internetowych

Nasze witryny mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych. Nie mamy wpływu na zachowanie lub niezachowanie przez operatorów tych witryn z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

d.   Newsletter

W przypadku zapisania się do newslettera uzyskujemy dostęp do takich danych:

Imię
Nazwisko
Adres e-mail

4.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych (jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem). Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

5.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w innych celach niż wskazane w punkcie 3. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.   Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

7.   Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

8.   Nie będziemy sprzedawać Twoich danych ani udostępniać ich innym administratorom.

9.   Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy – np. świadczący usługi wsparcia IT, reklamowe, telekomunikacyjne, prawne;

10.   Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej;

11.   Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas w celach marketingowych do momentu cofnięcia przez Ciebie udzielonej nam na to zgody.